שיעורי תורה להאזנה

קורס 'הסידור והתפילה' קורס 'מבוא לקבלה' | קורס חיי משמעות בראי חז"ל | חדש! סדרת שיעורי תניא


קורס: סקירת ספר התניא, שיעור 01

 שיעור 02

שיעור 03

שיעור 04

שיעור 05


שיעורי תניא בנושא 'האתגר שבשמחה' (פרקים כו ואילך)    

.