להדפסת טופס הוראת הקבע, יש ללחוץ על הלחצן הימני של העכבר ולהקיש על 'הדפס'. את הטופס המלא יש לשלוח באמצעות הדואר לכתובת: בית חב"ד, רח' לילך 9, קרית ביאליק, 27253

.